Certifikáty

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. je držiteľom viacerých certifikátov.

Naše produkty sú vyrábané a distribuované v režime správnej výrobnej praxe (GMP) a správnej distribučnej praxe (GDP), čo nás oprávňuje ponúkať naše produkty aj na náročných zahraničných trhoch.

Dodržiavanie kvalitatívneho štandardu spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. a tým aj jej kredibility je overené a potvrdené vlastníctvom ISO certifikátov.

Číslo Zapísaný
SK/026V/2014 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe – nesterilné lieky)

PDF
SK/023V/2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Osvedčenie o dodržiavaní správne výrobnej praxe – sterilné lieky)

PDF
SK/024V/2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom – účinné látky)

PDF
SK/030D/2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(Potvrdenie o dodržiavaní zásad správnej veľkodistribučnej praxe)

PDF
QMS-1644-2013 Astraja Certification

(Certifikát pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2008)

PDF
M-0272/13 3EC International a.s.

(Certifikát pre systém manažérstva kvality – zdravotnícke pomôcky)

PDF
EC 13 0507 QS/NB Institute for testing and certification, Inc.(ITC)

(ES Certifikát – zdravotnícke pomôcky)

PDF
EC 15 0141 QS/NB Institute for testing and certification, Inc.(ITC)

(Certifikát pre systém manažérstva kvality 93/42/EEC – detoxikovaný tampón)

PDF
2016-6864/2087:1-15F0 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

(Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj)

PDF
Štatút Poradného výboru IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch pre dobré životné podmienky zvierat PDF
Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách vo Zvieratníku IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch. PDF
Štatút poradného výboru IMUNA PHARM a.s. v Šarišských Michaľanoch pre dobré životné podmienky zvierat PDF
bg
bg